EKO ORGANIC

ECO ORGANIC Uredba (EZ) br. 834/2007

PREDNOSTI IMPLEMENTACIJE:

  • Povećanje povjerenja kupaca

  • Povećanje konkurentnosti kod ciljane skupine

  • Potvrda da ne koristite nedopuštene tvari u proizvodnji

  • Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš

  • Zaštita potrošača

Prema hrvatskom Zakonu o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (2001) svrha je ekološke proizvodnje zaštita zdravlja i života ljudi, zaštita prirode i okoliša te zaštita potrošača.

Ekološka je proizvodnja sveobuhvatni sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane koji ujedinjuje najbolju praksu zaštite okoliša, visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa, primjenu visokih standarda za dobrobit životinja i proizvodne metode koje su prikladne s obzirom na to da neki potrošači prednost daju proizvodima proizvedenim uz primjenu prirodnih tvari i procesa. Prema tome, ekološka proizvodnja u društvu ima dvostruku ulogu, pri čemu s jedne strane opskrbljuje specifično tržište odgovarajući na potražnju potrošača za ekološkim proizvodima, a s druge strane osigurava javna dobra koja doprinose zaštiti okoliša i dobrobiti životinja, kao i ruralnom razvoju.

Udio sektora ekološke poljoprivrede u većini država članica se povećava. Posljednjih godina potražnja potrošača u značajnom je porastu. Nedavne reforme zajedničke poljoprivredne politike s naglaskom na tržišnu orijentaciju i isporuku kvalitetnih proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve potrošača mogle bi još više potaknuti razvoj tržišta ekoloških poljoprivrednih proizvoda. S tim u skladu zakonodavstvo o ekološkoj proizvodnji ima sve važniju ulogu u okviru poljoprivredne politike i tijesno je povezano s promjenama na poljoprivrednim tržištima.

Kada je izvršen nadzor nad subjektom, rezultate nadzora donosi certifikator – ovlaštena stručna osoba.

Certifikat se izdaje nakon provedbe godišnjeg nadzora, na kojem su popisane sve Vaše prerađivačke i trgovačke djelatnosti. Ovaj certifikat potvrđuje da je Vaš rad u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) 834/2007 i njezinim provedbenim pravilima i pripadajućim izmjenama za ekološku proizvodnju i označavanje.