GLOBAL GAP

PREDNOSTI IMPLEMENTACIJE

 • Osigurava zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane

 • Povećanje povjerenja kupaca

 • Povećanje konkurentnosti na globalnom tržištu,

 • Smanjuje barijere internacionalne trgovine,

 • Daje potvrdu da tvrtka prati najzahtjevnije globalne standarde.

Industrijska proizvodnja poljoprivrednih dobara koja uključuje upotrebu sredstava poput pesticida i drugih, poljuljala je povjerenje potrošača u zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda. Europske institucije zadužene za sigurnost hrane i udruženje trgovaca, izradili su standard Global GAP kako bi na što bolji način, zaštitili zdravlje i interese potrošača.

Global GAP je sustav upravljanja u poljoprivredi i primarnoj proizvodnji hrane, a smatra se ključnom referencom za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu. Cilj Global GAP-a je povećanje povjerenja kupca koji kreću iz zdravstvene ispravnosti i kvalitete poljoprivrednih i drugih primarnih proizvoda. Također, implementiran Global Gap sustav, smanjuje i negativne utjecaje na okoliš i povećava sigurnost zaposlenih u poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoju životinja.

Zahtjevi kupaca prema proizvođačima, sve su stroži, posebice za tvrtke koje izvoze izvan matične države. Neki trgovački lanci, postavili su Global GAP standard kao uvjet za suradnju. Stoga rast broja certifikacija ovim standardom ne iznenađuje.

Global GAP detaljno prati proces primarne proizvodnje u kojoj se poštuju načela standarda kao što su: briga o okolišu sa što je moguće manjim utjecajem, zdravlje životinja, integrirana poljoprivredna proizvodnja, briga o higijeni u rukovanju s prehrambenim proizvodima, poštivanje općih zahtjeva zdravlja i sigurnosti zaposlenih u poljoprivredi.

Global GAP je jedinstven standard koji se može primijeniti na biljnu proizvodnju, stočnu proizvodnju i akvakulturu.

Principi Global GAP-a su:

 • ograničena i kontrolirana upotreba svih vrsta agrokemikalija

 • higijensko postupanje prilikom proizvodnje i manipulacije poljoprivrednih proizvoda

 • osigurava sljedivost kroz cijeli lanac

 • jedinstvena pravila koja omogućuju nepristanu verifikaciju

 • međusobna komunikacija i razmjena mišljenja između proizvođača, trgovaca i korisnika proizvoda

 • briga za zaštitu čovjekove okoline i održivi razvoj

 • odgovorno postupanje prema zaposlenima

 • briga za dobrobit životinja na farmi