HACCP

 

PREDNOSTI IMPLEMENTACIJE HACCP SUSTAVA

– identifikacija rizika i analiza opasnosti

– jasno definiranje odgovornosti za osiguravanje sigurnosti hrane

– baziran na sprječavanju nastanka opasnosti

– konkurentnost na globalnom tržištu

– povećanje povjerenja kupaca u siguran proizvod

Zdravstvena sigurnost hrane postala je glavno pitanje na koje pokušavaju dati odgovor svi sudionici u prehrambenom lancu. Jedan od odgovora, svakako je HACCP sustav.

HACCP je akronim engleskog pojma Hazard Analysis and Critical Control Point te označava na prevenciji baziran sustav osiguravanja zdravstvene ispravnosti hrane. Temelji se na identifikaciji i analizi specifičnih opasnosti i utvrđivanju kontrolnih mjera kojima se rizik proizvodnje i nastanka potencijalno opasne hrane uklanja ili svodi na prihvatljivu razinu. Temelji se na 7 načela kojima se analizira svaki korak u proizvodnom procesu na temelju čega se utvrđuje  koji su kritični. Potom se određuju odgovarajući kontrolni postupci te se osigurava njihova provedba, održavanje i provjera. Za svaku kritičnu točku jasno se određuje odgovornost, svrha, učestalost i način praćenja. Također, sustav predviđa korektivne mjere koje se poduzimaju ukoliko praćenje pokaže da su kritične granice prijeđene. Osnova HACCP sustava je ispravno voditi dokumentaciju te nakon uspostave, nadgledati i verificirati sustav.