IFS Food

 

Prednosti implementacije IFS Food standarda

 •  identifikacija opasnosti i rizika vezanih za hranu
 •  jasno definirani planovi u cilju poboljšanja rada organizacije
 •  ujedinjuje sustav upravljanja kvalitetom i sustav upravljanja sigurnošću hrane u jedan
 •  povećanje konkurentnosti (prepoznatljivost) na globalnom tržištu
 •  povećanje povjerenja potrošača

Potrošači i trgovački lanci sve više zahtijevaju da hrana koja je dostupna na tržištu pruža visoku razinu kvalitete i sigurnosti. Cilj IFS standarda je očuvanje interesa potrošača te potpuna transparentnost proizvoda.

IFS standard utemeljili su maloprodajni trgovački lanci s ciljem da obvežu sve sudionike u prehrambenom lancu da dostavljaju zdravstveno ispravne i sigurne prehrambene proizvode te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi to osigurali. Trgovački lanci moraju osigurati zdravstvenu ispravnost u svim zemljama/regijama u koje dobavljaju prehrambene proizvode bez obzira radi li se o razvoju, proizvodnji, distribuciji, oglašavanju ili prodaji prehrambenih proizvoda.

Ta preuzeta obaveza uključuje brojne aktivnosti uključujući i procjenu tehničke sposobnosti njihovih dobavljača prehrambenih proizvoda. Takve verifikacijske aktivnosti provode se već dugi niz godina prema internim/individualnim standardima pojedinih trgovačkih kuća. Međutim, porastom broja zakonske regulative i posebno EU General Products Safety Directive 2001/95, Global Food Standards IFS postao je temelj za napredni tehnički standard za prehrambene proizvode koji služi trgovačkim lancima na svjetskim tržištima.

S povećanim zahtjevima za robne marke i dobavljače trgovačkih lanaca povećana je i odgovornost proizvođača i distributera u pogledu ispunjavanja njihovih obveza vezanih za sigurnost hrane. Globalni Standardi kao što je IFS Food pomaže da se zahtjevi kupaca, u smislu kvalitete, sigurnosti i zakonske regulative, kontinuirano ispunjavaju te pružaju dodatnu sigurnost i povjerenje u sposobnosti dobavljača.

Glavni cilj IFS Food  je:

 • Uspostava sustava s mogućnošću uniformiranog sustava auditiranja
 • Rad s akreditiranim certifikacijskim kućama i auditorima
 • Osigurati transparentnost
 • Smanjiti troškove trgovačkim lancima i dobavljačima

IFS Food standard obuhvaća, osim sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane,

 • Odgovornost najviše uprave
 • Upravljanje resursima
 • Upravljanje procesom proizvodnje
 • Mjerenje, analizu i poboljšanje
 • Obranu hrane