ISO 14001

 

PREDNOSTI TVRTKE KOJA IMA IMPLEMENTRIAN ISO 14001:2015 SUSTAV

  • identifikacije i ocjena aspekata okoliša
  • upravljanje otpadom
  • definiranje odgovornosti i ovlaštenja za upravljanje aspektima okoliša
  • povećanje svijesti organizacije o zaštiti okoliša
  • poboljšanje imidža organizacije u očima društva

Postizanje ravnoteže između okoliša, društva i gospodarstva smatra se bitnim za udovoljenje potreba sadašnjeg vremena bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da udovolje svojim potrebama. Održivi razvoj kao cilj se postiže uravnoteženjem triju stupova održivosti.

Norma ISO 14001:2015 bavi se zaštitom okoliša i namijenjena je onim tvrtkama koji na bilo koji način negativno utječu na naš životni okoliš. Pri tome se razmatra trošenje prirodnih resursa kao i ispuštanje/odlaganje krutog i tekućeg otpada. Dobivanje certifikata ISO 14001:2015 svakako bi predstavljalo dodatnu vrijednost i dobar marketinški alat na svjetskom tržištu.

Norma ISO 14001:2015 komplementarna je zahtjevima temeljne norme ISO 9001:2015, a razlikuje se u navedenim područjima:

  • Provedba procijene utjecaja na okoliš te određivanje aspekata i značajnih aspekata utjecaja na okoliš
  • Postavljenje ciljeva i programa vezanih na rezultat procjene utjecaja na okoliš
  • Periodička procjena usklađenosti sa zakonskom regulativom
  • Definiranje procedura i postupaka u slučaju pojave izvanrednih situacija koje mogu negativno utjecati na okoliš