ISO 22000

Prednosti implementacije

  • sigurnost hrane se osigurava kroz implementaciju HACCP i dobrih proizvođačkih i higijenskih praksi
  • jasno definira politiku kvalitete i sigurnosti hrane sa mjerljivim ciljevima
  • osigurava preispitivanje upravljanja sustavom
  • povećava unutarnju i vanjsku komunikaciju
  • omogućuje bolje upravljanje dokumentacijom

Širenjem tržišta na globalne razmjere, sigurnost hrane postaje sve veći problem za prehrambene tvrtke. Implementacijom sustava upravljanja sigurnošću hrane, prehrambene tvrtke osiguravaju sigurnost hrane koja zadovoljava zakonske odredbe te sve specifikacije lanca hrane, ujedno dajući potrošačima visoku razinu povjerenja u proizvode koje kupuju.

 Objavom norme ISO 22000, razvila se globalna norma koja obuhvaća 3 neophodne komponente u osiguravanju sigurnosti hrane:

– preduvjetne programe uključujući dobru proizvođačku praksu

– zahtjeve HACCP sustava

– implementaciju sustava upravljanja.

Sustav upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000 u svoje poslovanje mogu uvesti sve tvrtke koje se bave proizvodnjom, transportom, skladištenjem, pripremom i prodajom hrane u cilju preventivnog djelovanja, kako bi se potrošačima osigurala sigurna hrana na tržištu. Bazira na procesnom pristupu što označava definiranje zahtjeva odgovornosti uprave i svih zaposlenika i mjera kontrole. Postavlja zahtjeve za uspostavom komunikacije između proizvođača, dobavljača i kupaca, dodatne zahtjeve za neprekidnim preispitivanjem efikasnosti i učinkovitosti sustava te implementacijom HACCP principa u kombinaciji s primjenom preduvjetnih programa kao i zahtjeve za upravljanje.

Norma također daje okvire za politiku, planiranje, operacije, procjene, poboljšanje i upravljanje, i zapravo predstavlja model za poboljšanje prehrambene industrije koji se temelji na upravljanju rizikom.

ISO 22000 proširuje normu ISO 9001:2015 koja se koristi i u drugim sektorima, a ne samo u prehrambenoj industriji. Razvoj ISO 22000 temelji se na pretpostavci da se sustavom sigurnosti hrane može upravljati i kontinuirano poboljšavati unutar tvrtke te da se upravljanje ovom normom može uklopiti u već postojeće zadaće menadžera.