ISO 50001

UPRAVLJANJE ENERGIJOM

PREDNOSTI IMPLEMENTACIJE:

 • smanjena upotreba energije
 • kontrola i smanjenje troškova energije
 • smanjenje negativnog utjecaja na okoliš
 • potvrda da brinete o energiji
 • smanjenje stakleničkih plinova

Energija predstavlja jedan od najvećih troškova u industrijama i tvrtkama. Osim troškova, može imati i negativan utjecaj na okoliš. Kako bi se što bolje upravljalo energijom, osmišljen je ISO 50001 standard.

ISO 50001 je standard koji omogućuje organizacijama i tvrtkama da sa tehničkim i upravljačkim strategijama povećaju energetsku učinkovitost, smanje troškove i smanje negativan utjecaj na okoliš. Namijenjen je industrijama, no može se implementirati u bilo koju vrstu organizacije koja želi učinkovito upravljati energijom i njenom efikasnošću.

ISO 50001 postavlja ciljeve vezane s energijom i nudi pomoć u njihovom ostvarenju, što se očituje u značajnoj uštedi energije. Implementacijom postiže se sljedeće:

 • jasno se definira procjena i mjerenje energije
 • mjerenja se dokumentiraju te se na temelju toga, procjenjuje utjecaj na okoliš
 • povećava se transparentnost i omogućuje komunikacija u vezi upravljanja energetskim resursima
 • implementacija dobre prakse upravljanja energijom
 • omogućava se efikasnije korištenje opreme koja koristi energiju
 • unaprjeđuje se upravljanje energijom u cilju smanjenja stakleničkih plinova

ISO 50001 nadopunjuje standard ISO 14001, te je time olakšana implementacija ISO 50001 tvrtkama koje već imaju implementiran ISO 14001 sustav.

Pravilnom primjenom ove norme, trebali bi smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova i drugih štetnih utjecaja na okoliš te smanjiti troškove energije. Uspješnost implementacije ovisi o radu na svim razinama tvrtke, a ponajviše na razini uprave.

ISO 50001 je standard koji omogućuje organizacijama i tvrtkama da sa tehničkim i upravljačkim strategijama povećaju energetsku učinkovitost, smanje troškove i smanje negativan utjecaj na okoliš. Namijenjen je industrijama, no može se implementirati u bilo koju vrstu organizacije koja želi učinkovito upravljati energijom i njenom efikasnošću.

ISO 50001 postavlja ciljeve vezane s energijom i nudi pomoć u njihovom ostvarenju, što se očituje u značajnoj uštedi energije. Implementacijom postiže se sljedeće:

 • jasno se definira procjena i mjerenje energije

 • mjerenja se dokumentiraju te se na temelju toga, procjenjuje utjecaj na okoliš

 • povećava se transparentnost i omogućuje komunikacija u vezi upravljanja energetskim resursima

 • implementacija dobre prakse upravljanja energijom

 • omogućava se efikasnije korištenje opreme koja koristi energiju

 • unaprjeđuje se upravljanje energijom u cilju smanjenja stakleničkih plinova

ISO 50001 nadopunjuje standard ISO 14001, te je time olakšana implementacija ISO 50001 tvrtkama koje već imaju implementiran ISO 14001 sustav.

Pravilnom primjenom ove norme, trebali bi smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova i drugih štetnih utjecaja na okoliš te smanjiti troškove energije. Uspješnost implementacije ovisi o radu na svim razinama tvrtke, a ponajviše na razini uprave.