ISO 9001:2015

 

PREDNOSTI TVRTKE KOJA KORISTI ISO 9001:2015

  • jasno definiranje odgovornosti i ovlaštenja u organizaciji
  • jasno definiranje procesa organizacije
  • jasno definiranje ciljeva organizacije
  • uspostava kontrola za procese organizacije
  • identifikacija procjena rizika i prilika organizacije

Standard ISO 9001:2015 je međunarodno priznat standard za uspostavljanje, implementaciju i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u bilo kojoj tvrtki i obuhvaća cjelokupni opseg poslovanja neke kompanije. Prednosti za tvrtku koja primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 su brojne, što se može vidjeti iz sposobnosti dosljedne isporuke proizvoda i pružanja usluga koji ispunjavaju zahtjeve kupaca i primjenjive zahtjeve zakona i propisa, što u konačnici dovodi do veće prilike za povećanje zadovoljstva kupaca. Nadalje, uvođenjem standarda jasno se definiraju odgovornosti i ovlaštenja na svim nivoima u organizaciji, određuje se potrebna dokumentacija kako bi se olakšalo poslovanje koju je potrebno održavati kao podršku odvijanju svih procesa. Pravilnom primjenom ove norme pridonosi se boljoj unutarnjoj, a i vanjskoj komunikaciji. Tvrtka jasno određuje unutarnja i vanjska pitanja koja su bitna za njezino strateško usmjeravanje, koja utječu na sposobnost ostvarivanja zadanih ciljeva. Također, vrlo bitan element je poduzimanje koraka povezanih s rizicima i prilikama vezanim uz kontekst i ciljeve organizacije, kao i pokretanje korektivnih aktivnosti posljedično odstupanja od planova. Analizom i praćenjem trendova poslovnih procesa olakšava se donošenje odluka na temelju prikupljenih podataka i činjenica. Na kraju, pažnja je na motiviranosti i educiranosti zaposlenika.

Standard ISO 9001:2015, prepoznat je kao temelj na kojemu će tvrtka izgraditi sustav koji će osigurati zadovoljstvo kupaca i unaprjeđenje, i kao takvog, mnoge tvrtke ga zahtijevaju kao minimalan uvjet da bi neka organizacija mogla postati dobavljač.

Standard ISO 9001:2015, prepoznat je kao temelj na kojemu će tvrtka izgraditi sustav koji će osigurati zadovoljstvo kupaca i unaprjeđenje te pokazati svoju usmjerenost na kvalitetu. Prepoznatljivost ISO 9001 je tolika da ga mnoge tvrtke zahtijevaju kao minimalan uvjet da bi neka organizacija mogla postati dobavljač.