KPI – Ključni pokazatelj performansi ( Key Performance Indicator) je mjera koja se koristi  za mjerenje performansi kritičnih ili bitnih aktivnosti ili procesa

“Ono što mjeriš, možeš poboljšati.”

ILI DRUGIM RIJEČIMA …

“Ako ne možeš mjeriti ne možeš ni kontrolirati.

Ako ne možeš kontrolirati, ne možeš ni poboljšati.”

 

KPI

 

Trebaju biti ograničeni na upravljivi broj (12-25)

Trebaju se koristiti u kombinacijama ili kao omjeri

Trebaju se mjeriti prema postojećem stanju, planovima i ciljevima

Osobe koje ih nadziru moraju biti u stanju utjecati na njih