Sažetak

 • više 20 godina iskustva u implementaciji i certifikaciji integriranih sustava upravljanja
 • odobreni auditor u SGS Adriatica d.o.o. na području ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000, FSSC 2200
 • odobreni auditor za ESMA audite
 • preko 100 uspješnih implementacija integriranih sustava upravljanja na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore
 • više od 2.000 provedenih audita u svojstvu Lead auditora u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sloveniji, Kosovu, Albaniji, Mađarskoj, Slovačkoj i Estoniji

2009. – danas
Osnivač
Adria Kvaliteta d.o.o.

 • odgovornosti za ugovaranje i provedbu usluga implementacije te provedbe edukacija na području integriranih sustava upravljanja: ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, IFS FOOD, IFS Logistics, BEC, BRC packaging, ISO 27000, SA 8000, SMETA, TAPA, CSP, GLOBAL GAP itd.
 • više od 100 provedenih edukacija za Interne auditore na području ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, IFS Food, IFS Logistics, BRC, BRC Packaging, OHSAS 18001

Veći klijenti na području implementacije integriranih sustava:

  • Heineken Hrvatska d.o.o.
  • Heineken Srbija d.o.o.
  • Cromaris d.d.
  • Viro tvornica šećera d.o.o.
  • Budvanska Rivjera a.d.
  • Valamar Rivijera d.d
  • Jamnica d.d.
  • Belje d.d.
  • Sarajevski Kiseljak d.d
  • Ralu logistika d.o.o.
  • Manšped d.o.o.
  • Osatina Grupa d.o.o.

Veći klijenti na području edukacija za integrirane sustave:

  • Podravka d.d.
  • Gavrilović d.d.
  • Franck d.d.
  • Ledo d.d.
  • Vodovod i kanalizacija Rijeka
  • Dukat d.d.
  • Žito Osijek d.d.

Veći klijenti na području certifikacije integriranih sustava:

  • Vindija
  • Badel 1862
  • Holcim Hrvatska d.o.o.
  • Calucem d.o.o.
  • Elektroprojekt d.o.o.
  • Jadran Galenski Laboratorij d.o.o.
  • Importanne Resort Dubrovnik
  • Hotel Croatia Cavtat
  • INA d.d.
  • HEP Proizvodnja
  • Zagorski Vodovod d.d.
  • Konzum d.d.
  • Lajthiza Invest

Veći klijenti na području edukacija za primjenu management alata:

  • Vindija d.d.
  • Podravka d.d.
  • Budvanska Rivijera a.d.
  • Zagrebačke pekare Klara d.d.
  • Milin i Pekara d.o.o. – Sisak
  • Žitoproizvod d.d. – Karlovac

Vanjski suradnik SGS Adriatica d.o.o

  • više od 2.000 provedenih audita u svojstvu Lead auditora u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sloveniji, Kosovu, Albaniji, Mađarskoj, Slovačkoj i Estoniji
  • odobreni auditor u SGS Adriatica d.o.o. na području ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000.

  2006. – 2009.
  Regionalni Izvršni direktor za hranu
  Bureau Veritas Hrvatska

  • odgovornosti za ugovaranje i provedbu usluga certificiranja i provedbe edukacija na području integriranih sustava upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000)
  • implementacija integriranih sustava upravljanja
  • odgovornosti za proces proizvodnje i punjenje piva (kvaliteta, volumen, ljudski potencijali, infrastruktura)
  • planiranje proizvodnje i praćenje KPI-a
  • razvoj novih proizvoda (Ožujsko Cool, Ožujsko Izzy, Ožujsko Strong…)
  • unaprjeđenje proizvoda i procesa proizvodnje (redizajn procesa proizvodnje Ožujskog piva, Tomislav, Božićno pivo Stella Artois, Becks, Lowenbrau, Union…)
  • unaprjeđenje procesa (nadogradnja linija za točenje, podizanje stupanja automatizacije pogona varionice, fermentacije i filtracije; pokretanje PET linije za punjenje piva…)
  • optimiziranje procesa sa ciljem podizanja produktivnosti i efikasnosti, smanjenja troškova (implementacije TPM sustava, KPI, 5S, Efikasni sastanci, SIC, SMED, ITF, Skill matrix, Detergent projekt, WCM, WCS…)

  1998. – 2006.
  Menadžer za proizvodnju i punjenje
  Zagrebačka pivovara

  • upravljanje i poboljšanje procesa proizvodnje i punjenja piva
  • upravljanje Ljudskim potencijalima
  • upravljanje KPI-ima
  • upravljanje razvoja novih proizvoda
  • upravljanje promjenama
  • provedba edukacija
  • implementacija TPM-a (Total Productive Maintenance)
  • implementacija management alata usmjerenih u optimizaciju procesa u lancu opskrbe (KPI, 5S, Efikasni sastanci, SIC, SMED, ITF, Skill matrix…)

  1997. – 1998.
  Pliva d.d.
  Kontrolor kvalitete farmaceutike

  • priprema dokumentaciju za registraciju i re-registraciju lijekova.

  1996. – 1997.
  Fabriocommerce d.o.o.
  Uvoz i skladištenje kemikalija

  • savjetodavna i stručna podrška klijentima na području galvaniziranja i cinčanja metala (elektroplatiniranje)
  • upravljanjem laboratorijem kontrole kvalitete kvalitete galvanizacije i cinčanja metala
  • dostava aditiva i kemikalija za poboljšanje procesa galvaniziranja i cinčanja metala (zaštita od korozije)

   Diplome, uvjerenja i certifikati:

   • Brewing & Malting Technology 1999. University of Leuven, Belgium
   • Training for Packaging Manager, Armentières, Interbrew France
   • Training for ISO 9001 & HACCP Coordinator, Leuven, Interbrew Belgium
   • Training for Production Manager, Dommelen, Interbrew Holland
   • Dale Carnegie, Leadership training for managers
   • Training for Plant manager, IGB UK & Germany
   • Leadership for experience managers, The University of Michigan Business School
   • Supply chain training, IEDC Bled, Slovenia
   • Coaching & giving feedback, Abyzco, Budapest, Hungary
   • Project management, Gentis, Hrvatska
   • Change management training, Abyzco, Budapest, Hungary
   • High impact Communication & Presentations Skills, Abyzco, Budapest, Hungary
   • KPI/MCRS/Meeting Effectiveness training, Celerant, Zagreb
   • SMED training, Celerant, Zagreb
   • SIC & BPST training, Celerant, Zagreb
   • Change management training, Celerant, Zagreb
   • IRCA QMS Lead Assessor Course, Zagreb
   • ISO 22000:2005, Kopenhagen
   • IRCA EMS 14001:2004 Lead Assessor Course, Zagreb
   • IRCA OHSAS 18001:2007 Lead Assessor Course, Zagreb
   • RESPONSIBLE CARE AZELIS training, 14.09.2012
   • FSSC 22000/PAS 220, Lead Assessor Course, Zagreb
   • Gluten Free Certification program – Auditor Training, Allergen Control Group Inc,
   • RESPONSIBLE CARE AZELIS training, 13.03.2015.
   • IFS food training, 17.-18.08.2015 – SGS Adriatica d.o.o.
   • Edukacija prema zahtjevima ISO 9001:2015 – Tranzicija, listopad 2015, SGS Adriatica
   • Edukacija prema zahtjevima ISO 14001:2015 – Tranzicija, listopad 2015, SGS Adriatica
   • IFS food training, 18.-19.11.2017 – SGS Adriatica d.o.o

  REFERENTNA LISTA

  Pavle Koprivanac
  Mob:  + 385 99 218 7157
  E-mail: koprivanac.pavleadria.kvaliteta@zg.t-com.hr
  Web: www.adria-kvaliteta.com