Što je RACI matrica?

Sustavna tehnika koja pomaže da se :

Identificiraju svi koraci procesa (aktivnosti, zadaci i odluke) koji se moraju ostvariti za učinkovito funkcioniranje

Razjasne uloge i pojedinačne razinama sudjelovanja u odnosu na svaki od tih koraka

Razviju najbolje metode za pojedince da ispune ove uloge

Kada implementirati RACI matricu?

Jednom kad identificiramo ili re-dizajniramo procese…

i kada uspostavimo relevantne KPI…

definirajte tko će njima upravljati….